Jag jobbar med vidareutveckling av företagskulturer

Din organisations viktigaste utmaningar och långsiktiga mål är grunden. En kärna i processinriktat förbättringsarbete är därefter att vi ser hur vi kan integrera våra insatser med tidigare utvecklingsarbete – på ett sätt så att åtgärderna förstärker varandra, med så uthålliga effekter som möjligt.

Inspirerar och guidar människor att använda sina resurser på ett bättre sätt

Bättre kan vara mycket: Att bli mer medveten om sina potentiella styrkor och talanger.  Att hitta en bättre balans i livet och börja arbeta hälsosammare . Att lära sig att använda tiden smartare. Att testa nya vägar när de gamla inte längre leder till önskade effekter. Att medlemmarna i ledningsgruppen vidareutvecklar gruppens effektivitet.

Trygg, tydlig och tillitsfull

I en stark kultur är ledare trygga och tydliga i sina ledarroller, och upplevs så av sin omgivning – ledare som också visar, genom handling, varför ordet tillit stavas likadant från båda hållen.
Tre T som lägger en stabil grund för en sund arbetsmiljö och ökad lönsamhet.

I en stark kultur ska delarna förstärka varandra

Rekryteringsprocesser som ökar träffsäkerheten. Ledare som får stabilt stöd för att trimma sin ledarstil. Framgångsplanering som kan bygga goda medarbetarsamtal. Engagerade medarbetare som vill vidareutvecklas i sina arbetsroller och stanna kvar. Verksamhetens ökade attraktivitet som bidrar till tryggare kompetensförsörjning.

 

 

 

Björn Bergergård - 072-748 50 50

Jag tror att en av mina främsta egenskaper är att jag har lätt att få andra att ta tag i sin vidareutveckling och tydligare se sin roll i helheten – och att några längs den vägen själva upptäcker hur de kan bli av med sin eventuella självunderskattning.

 

 

Rekryterings- och utvecklingspartner inom Harrison Assessments International

 

 


Om vi tappar nyfikenheten
 

 

Rundabordet Ledarskap · Arnön 736, Stenhammars Udde, 655 95 Väse · www.rble.se

 

Producerad av D'tAnjo