Företagskulturen

 

1. Vilka är våra viktigaste utmaningar just nu?  
2. Hur har vi tänkt hantera de utmaningarna?  
3. Vilka förbättringsåtgärder ska vi prioritera först?  
4. Hur kan vi integrera åtgärderna över tiden så att effekterna förstärker varandra?  

Viktiga frågor för dig och din verksamhet. Men det är den 4:e frågan – och svaret på den frågan – som är kärnan i ett processinriktat förbättringsarbete mot en stark företagskultur. Ett strukturerat och engagerat arbete på väg mot slutmålet, se min oprutbara definition i högerspalten.En bra start

En bra start, som känns meningsfull för de ledare och medarbetare som är verksamheten, är att börja med att kartlägga företagets styrkor – ledarskap, konkurrensfördelar, målsamverkan, smidiga rutiner, nöjda kunder – alla de proaktiva krafter i verksamheten som ska bevaras och förstärkas. Att få fler att känna tillfredsställelsen i den samlade styrka man tillsammans byggt upp under många år ger positiv energi i det integrerade förbättringsarbetet.Individuella styrkor

Viljor, talanger och drivkrafter ska kartläggas tidigt. En av 2011 års fredpristagare, Leymah Gbowee, gav under fredsprisgalan i Oslo uttryck för den mänskliga kraften i alla utvecklingsprojekt: ”Alla människor är experter på något”. Genom odelade positiva förväntningar och lite mer nyfikenhet på varandra kommer många att upptäcka och bejaka alltfler värdefulla sidor hos andra, men också hos sig själva.Några avgörande framgångsfaktorer i urstarka företagskulturer

1.  Mål och strategier är väl förankrade för effektiv målsamverkan i hela organisationen
2. Värdeorden är få och enkla. Alla vet vad de innebär och hur de styr och påverkar beslut och handlingar. Etik, engagemang och stolthet är mer än ord
3. Chefer är tydliga, konsekventa och trygga i sitt coachande ledarskap, och ställer höga krav på sig själva och på var och en av sina medarbetare
4. Medarbetarna har lätt att finna och behålla sin motivation – är självständiga och tar större ansvar för sina arbetsuppgifter, och vet att det egna arbetet är en viktig del av helheten
5. Genom insikten om tydlighet om ansvar och befogenheter, har grogrunder för onödiga och energikrävande konflikter och felbeslut minskats
6. Personalomsättningen är låg och man har lätt att attrahera nya medarbetare
7. Man känner värdet av välplanerade och högkvalitativa introduktioner av nya medarbetare, som tidigt går in i individuell Framgångsplanering tillsammans med sin närmaste chef eller coach

 
 
 
Slutmålet
En urstark företagskultur har ett slutmål som aldrig kommer att nås – det är en process där människor ständigt vidareutvecklar metoder och samarbetsformer – och skapar, testar och förverkligar nya effektivare, hälsosammare och mer lönsamma lösningar.


 
Ständiga förbättringar
Många av vinnarföretagen – med enastående nyckeltal för chefers och medarbetares engagemang, låga ohälsotal, god ekonomi och positiva framtidsutsikter – är resultatet av många-och-ständiga-förbättringar snarare än effekter av stora organisationsförändringar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundabordet Ledarskap · Arnön 736, Stenhammars Udde, 655 95 Väse · info@rble.se