Så här kan vi inte ha det längre

Fredag eftermiddag.

”Mattias, vi har ett problem som vi måste prata om.”
”Jaha, vilket problem?”i
”Det är samma problem som vi diskuterade för tre månader sedan – din attityd till andra medarbetare och hur du ofta trycker till och trycker ner människor runt omkring dig.”

”Ja, jag kommer ihåg. Men jag har ju verkligen ändrat mig.”
”Det är sant. Under ett par veckor var du dig själv, du var mer öppen och samarbetade bra med andra. Men sedan gled du successivt tillbaka till dina tråkiga destruktiva beteenden. Så nu är vi åter tillbaka till ruta ett. Det gör mig bekymrad.”

Vd Lisa och Key Account Manager (KAM) Mattias satt vid samtalsbordet. Lisa hade bett mig vara med som s.k. ”skugga”. Jag coachade de båda sedan ett drygt halvår. Mattias tyckte det var ok att jag var närvarande.

Lisa avbröt tystnaden som hade uppstått efter hennes ”bekymrad”.
”Som du förstår, Mattias, så kan vi inte ha det så här längre. Jag vill att du går hem och tänker igenom det jag har sagt, och att vi har ett nytt möte på måndag kl 9 då jag förväntar mig att du har ett förslag på hur problemet kan börja lösas.”
”Ja men …” Mattias började prata men Lisa avbröt. ”Vi bryter här och ses igen på måndag och jag får ta del av ditt förslag. Kan du också sitta med på måndag, Björn?”
Det kunde jag.

Måndag förmiddag.

”Har du kommit fram till en lösning under helgen?” Lisas ansikte utstrålade vänlighet*.
”Du vill att jag ska säga upp mig?”
”Varför säger du så? Vet du vad jag vill?”

Mattias skruvade på sig och la pannan i djupa veck. ”Jag antog det.”
”Jag sätter stort värde på dina insatser som KAM, och jag vill att du stannar kvar i företaget. Problemet är ditt sätt mot andra människor. Skulle du sluta här utan att du har förändrat ditt sätt, varaktigt, skulle du troligen ta med dig det sättet till en ny arbetsgivare. Problemet skulle bara flyttas.”

”Så du vill inte att jag slutar?”

”Spela inte dum, Mattias, du vet att problemets kärna sitter i dig själv. Men som vd kan jag inte längre acceptera ditt sätt mot andra. Vad kan du, och vad vill du göra åt det? Jag förväntar mig ditt svar på en lösning som håller.”

Det blev en lång paus. Mattias tittade i bordet. Så höjde han blicken.

”Jag kanske borde söka professionell hjälp.” Mattias’ ord lät som en fråga.
”Det kanske är en bra investering för dig.”

Jag kunde nästan se hur energin pulserade i luften mellan de båda.

Mattias skruvade på sig. ”Kan företaget ta den kostnaden?”
”Nej, det kan vi inte. Men jag tar på mig att försöka hitta den bästa samtalspartnern för dig.”
”Tack, Lisa.”

”Jag hoppas att ett professionellt stöd kan hjälpa dig att förstå dig på dig själv, och hur dina negativa beteenden drabbar andra människor på arbetet. Oavsett utfallet av det stöd du kommer att få, ska vi redan nu boka in en tid om sex månader, 21 febr. kl 13.00,  då vi har vi gjort en utvärdering av hur människor upplever ditt förhoppningsvis förändrade sätt. Jag vill vara väldigt tydlig mot dig, Mattias – om den professionella hjälpen inte har börjat leda till den förändring vi hoppas på, tvingas vi se över organisationen för att hitta en mindre ansvarsfull roll för dig i koncernen, där du inte har så mycket med andra människor att göra. Har du uppfattat mitt budskap?”

”Ja, du är väldigt tydlig.”

Lisa vände sig mot mig. ”Är det något du vill kommentera innan vi bryter?”
”Nej.”

*  Jag tolkade Lisas ansiktsuttryck (blicken, ögonbrynen och mungiporna är tillsammans ett ganska bra  ”signalsystem”) som hennes ärliga positiva förväntningar på att Mattias skulle kunna komma med en hållbar lösning den här gången – trots att han redan försökt förändra sig tidigare, och misslyckats. Motsatsen – ett ansikte som hade signalerat misstro och negativa förväntningar (”det är kört”) hade kanske slagit undan det allra sista av Mattias’ tillkämpade mod. 

 / Björn

 

 

 
 

 

Arkiv

Om vi tappar nyfikenheten
Vad som kan hända med oss, om vi under en längre tid är så speedade och har så välfyllda kalendrar så vi inte orkar vara tillräckligt nyfikna, och inte heller ställer viktiga framtidsinriktade frågor – det är vad det här nyhetsbrevet handlar om

Fattar inte vad jag…
Om kommunikation mellan människor – när det går tungt, blir tvärstopp eller flyter smidigt.

En ogådd stig
Det nyfikenhet kan göra med oss, och mellan oss.

Det kom bara ett ord
Vad som kan hända när bristande impulskontroll och hänsyn möter effektiv feedback.

Vad skulle de tänka?
Han hejdade sina steg utanför muren, och kom att reflektera kring sitt liv. Det liv som hade varit.

Det grejar du inte
Frågan är vad de orden skulle göra med dig? Få dig att tappa sugen, ge dig en extra energikick eller …

Jag tänkte du ville veta
När jag för länge sedan hade förmånen att jobba under en ledare av den allra högsta valören.

Hårda nypor
”Men snälla nån, Björn, visst finns det tillfällen när det kan vara befogat att ge en medarbetare en rejäl utskällning, om det behövs?”

Ett års erfarenhet under trettio års arbete
Men frågan är, vad det är som gör att vi ibland anar, att det kan finnas något annat under det till synes svårgenomträngliga ytan.

Vi behöver dig här
Många ledare har svårt att hitta balansen mellan sin förmåga att visa medkänsla och samtidigt kunna ställa tydliga krav. Men när det fungerar kan vinsterna bli …

Du har ju nytt jobb?
Tron att en företagsledning kan skapa en stark kultur är en illusion – den kan bara skapas av många självständiga och samarbetande människor tillsammans.

Chefen som gick
Att ompröva chefsroller, och vidga tankarna kring ledarskap, handlar inte bara om självinsikter och kunskaper – utan lika mycket om mod.

Budskapet som susade förbi
Ibland finns de där – undertexterna. Frågan är vad som kan hända mellan oss om vi blir tydligare, sänder färre undertexter … och blir bättre på att upptäcka de som kommer?

Time out
Ibland kan överraskande tydlighet få avgörande betydelse för den gemensamma framtiden.

Djävulens advokat
Vi är kloka. Vi har dessutom lång erfarenhet, av att tänka. Borde väl räcka.

Efter Djävulens advokat
Ibland kan en överraskande situation, totalt oförutsägbar, få oss att se verkligheten med nya ögon. Kanske inte alltid angenämt med många gånger väldigt nyttigt och användbart.

Lite rundare
I hierarkiska organisationer är avstånden mellan människor längre, en miljö där prestige och revir kan frodas. Och tillsammans med för mycket ”politisk korrekthet” kan humor och spontana glädjeyttringar hämmas. Många av oss upplever den typen av kulturer som ganska fyrkantiga.

Verkligheten
För det mesta är verkligheten som vi vill att den ska vara. Men ibland önskar många av oss att vi skulle hinna med mer, och slippa den där energislukande stressen. Vi upptäcker ju inte förrän efteråt att vi förbrukat mer av oss själva, än vi tillfört.

Amanda Josefina
Två kvinnor, med över 70 års åldersskillnad och som aldrig träffats, stärker oss med sin klokhet.

Bra böcker kan vidga
Läsresor kan vara fantastiska. De kan börja var som helst, och ta oss långt bortom bortom och ändå hamna mitt i våra huvuden och mitt i våra hjärtan.

Varför berättar du det?
Ibland kan vi bli så upptagna av våra egna snäva egoistiska behov, så vi missar den större verklighet vi lever i – även om den verkligheten finns alldeles intill och runt omkring, hela tiden.

Så här kan vi inte ha det längre
Alltför många ledare drar sig för, eller tvekar inför de ”svåra samtalen” – trots att många svåra samtal kan leda till personlig utveckling och en bättre samarbetskultur.

Kritik, beröm eller feedback
Få begrepp har så många olika tolkningar och kan få så många olika konsekvenser. Samtalet mellan Charlotta, Daniel och Elsa kan ge oss en del värdefulla och användbara tankar.
 

Rundabordet Ledarskap · Arnön 736, Stenhammars Udde, 655 95 Väse · info@rble.se